Zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Książnica Płocka uruchomiła elektroniczną skrzynkę podawczą na Platformie Usług Administracji Publicznej (e-PUAP):

/KPPlock/SkrytkaESP

Elektroniczna skrzynka podawcza pozwala na dostarczenie do instytucji korespondencji podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym lub Profilem Zaufanym. Po złożeniu wniosku wygenerowane zostanie Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO).

W celu dostarczenia do Książnicy Płockiej dokumentu elektronicznego należy dokonać rejestracji i logowania na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej: epuap.gov.pl/wps/portal 


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 3 lata temu (czwartek, 21 marca 2019, godzina 09:32)
  • Osoba publikująca: Renata Koziorowska-Paszkowska
  • Nadzór nad treścią: Renata Koziorowska-Paszkowska
  • Ilość wyświetleń: 2 695 674
  • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 21 marca 2019, godzina 10:18
  • Historia aktualizacji

  • 21 marca 2019, godzina 10:18 Aktualizacja danych